Hermes CP

Hermes KP

Hermes Reval

Hermes Der


         

Hermes Reval


Tento produkt původně vznikl jako podřízený modul sloužící k oceňování finančních nástrojů pro systém Hermes KP. Následně byl rozvíjen a doplňován o oceňování dalších finančních nástrojů a velké množství výstupních sestav. V současné době umožnuje oceňovat finanční nástroje v portfoliu či pouze nasmlouvané obchodit přecenit na tržní ceny a následně takto oceněné obchody zaúčtovat.


Systém Hermes Reval umožnuje pracovat zejména s následujícími typy finančních nástrojů :


- Akcie a podílové listy

- Kuponové i bezkuponové dluhopisy

- FRA

- Úrokové a měnové swapy

- FX spotové a forwardové obchody

- FX swapy

- Měnové a úrokové opce

- Dluhopisové a akciové futures