Hermes CP

Hermes KP

Hermes Reval

Hermes Der


         

Hermes Der


Produkt Hermes Der (Evidence finančních derivátů) je nástrojem pro instituce, které část svých aktiv deponují na finančním trhu v cizích měnách nebo obchodují (spekulují či zajišťují se) s měnami a úrokovými sazbami. Produkt pracuje s následujícími typy produktů :


    * FX opce

    * FRA

    * IR swap

    * Měnový IR swap (CC swap)

    * FX swap

    * FX forward


Systém Hermes Der průběžně vede agendu finančních derivátů pro výše uvedené typy kontraktů, umožňuje generování konfirmací pro protistrany, připravuje podklady pro zaúčtování jistiny, naběhlé hodnoty časového rozlišení, změny reálné hodnoty, kurzových rozdílů, amortizace prémie či diskontu, splátky jistiny, prémií. Výstupní účetní dávka je konfigurovatelná pro zvolený bankovní nebo účetní systém. Veškeré účetní předkontace pro zaúčtování jednotlivých účetních zápisů jsou plně paremetrizovatelné.


Samozřejmostí jsou přístupy k jednotlivým funkcím programu dle úrovně administrátorem řízených přístupových práv, pořizování a změny obchodů na principu čtyř očí, generování konfirmací pro protistranu, průběžné žurnálování prováděných akcí, etc.