Hermes SW

Programy pro správu finančního majetku, risk management a reporting


Společnost Hermes SW se zaměřuje na tvorbu finančních aplikací. Hlavní náplní je vývoj systémů pro správu portfolia, middle- a back-office finančních institucí resp. firem ukládajících volné finanční prostředky na mezibankovním a kapitálovém trhu do cenných papírů (akcií, dluhopisů, směnek, indexových certifikátů, warrantů, podílových listů) a termínovaných vkladů, spekulujících či zajišťujících se dalšími finančními instrumenty (např. opce, swapy, FRA) proti kurzovým či úrokovým rizikům.

 

Další oblastí, které se věnují naše aplikece jsou SW řešení pro manežerský i regulatorně daný reporting v oblasti kapitálové přiměřenosti, úvěrové angežovanosti a operačního rizika.Za pracovníky naší společnosti stojí dlouholeté zkušenosti z projektů v předních českých softwarových společnostech zabývajících se problemetikou výkaznictví, správy majetku, obchodování na kapitálových a finančních trzích.

  

Naším cílem je nabízet komplexní řešení pokrývající celou zákazníkovu agendu v oblastech evidence a řízení obchodních aktivit a rizik s nimi spojenými včetně návaznosti na různé bankovní či účetní systémy.

  

Naším cílem je nejen aplikece vytvořit, ale i přinést uživatelům přidanou hodnotu, která jim umožní věnovat více času jejich obchodním aktivitám na úkor vlastího vedení evidence a účtování.

  

Pracovníci naší společnosti procházejí pravidelnými školeními v oblasti tvorby a architektury SW, výkaznictví a účetnictví. Hermes SW je partnerem společností Microsoft a Oracle. Naši pracovníci jsou členy odborných společností (risk managment, treasury, ...).

 

Mezi naše klienty patří významné české i zahraniční bankovní domy, pojišťovny, obchodníci s CP a penzijní fondy. Detailnější přehled Vám na požádání rádi sdělíme.